(C) ZPKSoft
develophtml
wszystko czego potrzebujesz do budowy swojej strony internetowej. Bez CMS, bez FTP.


Edycja własności obiektów HTML stronyW trybie edycji strony mamy dostęp do własności HTML elementów strony po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, za wyjątkiem tabel.

W odpowiednim oknie dialogowym mamy dostęp nie tylko do własności klikniętego elementu, ale również jego rodzica (elementów nadrzędnych).

Przykładowy element DIV zawierający obrazek:Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazka otrzymamy okno dialogowe z możliwością wyboru obiektu i edycji jego cech (styl, atrybuty, HTML):

Własności rodzica, czyli elementu DIV:

Spróbujmy teraz zedytować styl elementu DIV  (obramowanie w zielone kropki):


border:10px dotted green;
float:left;
left:150px;
position: relative;
W wyniku otrzymamy:

Na skróty

Wróć do spisu treści