(C) ZPKSoft
develophtml
wszystko czego potrzebujesz do budowy swojej strony internetowej. Bez CMS, bez FTP.

Edycja danych developera

Przyciskiem znajdującym się u góry po prawej stronie okna przeglądarki  wywołujemy okno z opcjami:

Następnie przyciskiem inicjujemy dialog danych developera:
Dla zwiększenia bezpieczeństwa nick developera nie jest jawny, podobnie jak hasło. Adres e-mail służy do odsyłania przez serwer informacji do developera o zdarzeniach, np. o dodaniu komentarza do strony.

Przy nieudanym logowaniu serwer zapamiętuje ten fakt. Serwer przyjmuje tylko trzy próby logowania. Jeżeli trzykrotne logowanie nie powiedzie się, kolejne próby logowania z tego adresu IP są blokowane na dobę. Zapobiega to próbie złamania hasła przez automat.


Czytaj dalej- Edycja treści strony ...

--