(C) ZPKSoft
develophtml
wszystko czego potrzebujesz do budowy swojej strony internetowej. Bez CMS, bez FTP.

Edycja strony


Przyciskiem znajdującym się u góry po prawej stronie okna przeglądarki  wywołujemy okno z opcjami:
gdzie mamy m. in. do dyspozycji przycisk inicjujący edycję strony: .

Po kliknięciu tego przycisku strona przechodzi w stan edycji. Można ustawiać kursor w miejscu edycji i pisać tekst, wklejać grafiki, skopiowane fragmenty z innych stron itp.
Obszar dostępny dla edycji obwiedziony jest ramką w kolorze jasnozielonym.
Po lewej stronie mamy do dyspozycji panel z przyciskami narzędziowymi:

Stronę można edytować w widoku rzeczywistym, takim jaki jest (as-is). Można również edytować jej kod html. Aby przełączyć się do widoku html wystarczy kliknąć check-box . Odznaczenie tego check-boxa powoduje powrót do widoku strony.
W widoku kodu html przycisk zapisania i opcja szablonów są niedostępne.


Czytaj dalej...

Szablony ...