(C) ZPKSoft
develophtml
wszystko czego potrzebujesz do budowy swojej strony internetowej. Bez CMS, bez FTP.


Edycja tabel

Tworząc tabelę (przyciski z grupy  ) deklarujemy w odpowiednim oknie dialogowym rozmiar tabeli:

W wyniku otrzymamy gotową tabelę, np.:

tekst tekst tekst
tekst tekst tekst
tekst tekst tekst

Tabela ma wbudowaną własność sortowania po kliknięciu w nagłówek kolumny.

Edycja treści w komórkach jest banalna i podlega tym samym zasadom co edycja treści w pozostałej przestrzeni strony. Wystarczy ustawić kursor w komórce i pisać.

Wyjaśnienia jednak wymaga sposób na dodanie/usunięcie kolumny, czy wiersza.

Aby manipulować wierszami i kolumnami należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w odpowiedniej komórce tabeli:


W wyniku otrzymamy:

tekst tekst+ tekst tekst
tekst tekst+ tekst tekst
tekst tekst+ tekst tekstCzytaj dalej-

Edycja własności elementów HTML strony...